За ПИК център

В ПИК център* предоставяме психологично консултиране, коучинг, терапия, обучения и подкрепа. Помагаме ви да се справяте с трудни маменти, да изграждате по-добри взаимоотношения, да постигате позитивни промени и емоционален комфорт. Подкрепяме развиването на нови умения и ресурси. Използваме специализиран иновативен метод, който следва конструктивистка философия и системен подход. Той е известен като Фокусиран към решения подход.


За Фокусирания към решения подход

Като използваме Фокусиран към решения подход, много по-бързо постигаме набелязаните цели, отколкото при традиционните практики. Често постигаме резултати в рамките на 3 - 5 сесии, а понякога и една среща е достатъчна за намиране на подходящото решение и преодоляване на преживяваните трудности. При всеки случай, основно правило в нашата работа е да провеждаме "толкова срещи, колкото е необходимо и нито една повече". За да постигаме подобна ефективност, използваме идеи извлечени от практиката и доказали своята ефективност във времето.

Нашият опит показва, че този иновативен метод намира широко приложение в редица области. Използва се не само при разрешаване на лични, фамилни и групови проблеми, Прилагаме го и при мотивиране на служители, коучинг на мениджъри, подобряване на екипната дейност, преодоляване на стресови ситуации, развиване на лидерски способности и др. Чрез него се стимулират индивидуалните умения и се изграждат компетентности, които допринасят за постигане на добри и стабилни резултати. Ентусиазирани от Фокусирания към решения подход, хората се зареждат с енергия и оптимизъм при срещите ни, справят се по-леко с предизвикателствата и по-бързо постигнат своите цели.

* ПИК - Психологични Изследвания и Консултиране