Идея без действие е блян,
действие без идея е кошмар.
             Японска поговорка

Статии и презентации


Тук можете да откриете някои материали, които представят идеи, свързани с философията на конструктивизма и системното мислене. Също така можете да намерите статии с описания на детайли за по-успешно прилагане на Фокусирания към решения метод, както и презентации, представени на различни професионални форуми.
Книги


Тук можете да намерите книги, свързани с Фокусирания към решения подход, които да са полезни за вашето практическо обучение. Някои от тях представляват работни помагала и съдържат упражнения и задачи, които стимулират развиването на умения и компетентности за прилагане на фокусирания към ресурси и решения подход. Тези помагала могат пълноценно да бъдат използвани за самостоятелна работа.
Други материали


При желание от ваша страна:

Можете да поръчате
Постери за самостоятелна работа

и да се позабавлявате с
Веселите странички.