Ако не промениш нещо,
нищо няма да се промени!

Онлайн услуги

Имате нужда от помощ, за да преодолеете трудност, да постигнете определена цел, да се справите с възникнал проблем или просто желаете да споделите нещо, което преживявате и ви тревожи. Но се оказва, че все не ви остава време или живеете на място, където наблизо няма подходящ специалист. А може би предпочитате да получите професионална психологична помощ, докато си седите уютно и спокойно в къщи или на друго избрано от вас място. Или има други обстоятелства във вашата ситуация, които не ви позволяват да проведете среща лице-в-лице. Тогава можете да използвате нашите онлайн и други дистанционни услуги, които предлагаме:Онлайн терапевтична сесия
Онлайн персонален коучинг
Онлайн психологично консултиране
Психологично консултиране по телефон


Подобен вид услуга е подходяща за вас, когато:
 • Желаете да потърсите помощ, докато сте в къщи
 • Искате да получите съдействие, докато сте на работа
 • Трудно намирате време да стигнете до специалист
 • Непрекъснато пътувате или живеете в чужбина
 • Изпитвате трудности при придвижване до друго място
 • Живеете на място, където няма подходящ консултант
 • Предпочитате да запазите своята анонимност
 • Притеснявате се от срещи лице-в-лице и др.

 • Освен време, професионалната работа онлайн спестява и средства. А понякога онлайн връзката е важно условие за осъществяване на добър първоначален контакт. ПРи този вид работа понякога по-бълзо намираме добри решения и постигаме на желаната промяна. Възролзвайте се от нашите онлайн и телефонни услуги като се свържете с ПИК център и заявите своето конкретно желание.

  Споделете вашите предпочитания за свързване и как искате съвместната работа да бъде организирана във времето. След като уточним ден, час и други условия, ще ви изпратим допълнителна информация за това, как да се свържете с нас.


  Свържете се с ПИК център, за да разберете повече за
  условията за провеждане на онлайн сесии.


  Онлайн обучения

  Онлайн обученията на ПИК център са разработени на основата на Фокусирания към решения подход. При интерес от ваша страна можете да заявите участие в някое от специализираните онлайн обучения на ПИК център. Те ще ви помогнат да развивате различни психологични и комуникативни умения. По време на тези обучения ще практикувате разнообразни упражнения и задачи и ще натрупвате опит, докато се намирате в подходяща обстановка и приятна за вас среда. Изберете някоя от темите, представени по-долу:

   ТЕМИ:

  • ТЕХНИКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ
  • НАСОЧЕНО КЪМ РЕШЕНИЯ ПЕРСОНАЛНО РАЗВИТИЕ
  • ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОПОМОЩ
  • ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА МОТИВИРАНЕ И САМОМОТИВИРАНЕ
  • ФОКУС КЪМ РЕШЕНИЯ: КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ
  • СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС
  • ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТОДА ДЕТСКИ УМЕНИЯ

  След като изберете подходящото за вас онлайн обучение, пишете до ПИК център и ще уточним останалите условия. Времето за провеждане на онлайн обучение ще бъде съобразено с другите ваши ангажименти и организирано по подходящ за начин, така че да бъде максимално полезно за вас.