ЧЕРВЕНИ ФЛАГЧЕТА

По долу са изброени маркери, които могат да послужат като "Червен флаг" по време на протичането на процеса при работа с хора. Някои от тях представляват сериозно нарушение на етични норми и стандарти. Ако откриете, че сте попаднали в ситуация, подобна на някоя от описаните по-долу, тогава е добре да информирате професионалната организация/асоциация, в която съответния професионалист членува и/или практикува, както и да го смените с друг.
 • Консултантът / терапевтът оспорва, критикува вашият начин на мислене.
 • Консултантът / терапевтът оспорва, критикува вашият начин на живот.
 • Консултантът / терапевтът обвинява вас или членове на вашето семейство.
 • Консултантът / терапевтът дава гаранции и обещания.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да ви контролира.
 • Консултантът / терапевтът ви провокира да обвинявате семейство, приятели, др.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да се прави на ваш приятел.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да има романтична или сексуална връзка с вас.
 • Консултантът / терапевтът ви предлага помощ за неща, които не са конкретно свързани с терапията.
 • Консултантът / терапевтът не се интересува от промените, които искате да направите и от вашите цели в общата работа.
 • Консултантът / терапевтът съзнателно или несъзнателно натрапва свои нужди по време на общата работа.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да продължава срещите с вас въпреки, че не не желаете това.
 • Консултантът / терапевтът разказва за други свои клиенти по време на терапията.
 • Консултантът / терапевтът говори прекалено много или не говори въобще.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да проповядва или да намесва религия.
 • Консултантът / терапевтът действа така сякаш има решения за всичко.
 • Консултантът / терапевтът се опитва да ви държи в емоционално подчинение.
 • Консултантът / терапевтът има навика да говори по телефон по време на вашите срещи.
 • Консултантът / терапевтът отрича вашите преживявания.
 • Консултантът / терапевтът няма достатъчен или специфичен тренинг, за да отговори на вашите нужди.
 • Консултантът / терапевтът често е твърде емоционален или превъзбуден.
 • Консултантът / терапевтът често отсъства, закъснява или отменя срещи.
 • Консултантът / терапевтът не търси съвет от други свои колеги при необходимост.
 • Консултантът / терапевтът не успява да определи по какъв начин може да ви помогне да преодолеете проблемите, които са ви накарали да търсите помощ.

Обратно