"Разговорът за проблеми създава проблеми,
 разговорът за решения създава решения"
Steve de Shazer

Психотерапия

Идеята за "психотерапия" обединява множество различни, понякога противоречиви методи за работа с хора и школи.Подобно (понякога механично) обединяване на различни психотерапевтични школи от терапевти, често обърква клиентите. В подобни случаи те не винаги успяват да постигнат своите цели. Затова е важно всеки, който търси "психотерапия" да бъде достатъчно внимателен в своя избор на терапевт. Понякога още при първата среща личи, че избраният терапевт няма да свърши работа. Затова е добре да познавате знаците, които подсказват, че един терапевт или консултант не е добър професионалист. Фокусираната към решения кратка терапия е нещо различно, иновативно и нейното приложение води до ефективност, когато се практикува отделно от други подходи. За да постигаме това, ние следваме едно правило: провеждаме толкова срещи, колкото е необходимо и нито една повече. И често наистина успяваме да намерим решение още в първата сесия.

Фокусирана към решения кратка терапия

Фокусираният към решения метод представлява нетрадиционен подход при работа с хора. Съществуват редица изследвания и примери, които потвърждават неговата ефективност. Намира широко приложение при преодоляването на различни лични, служебни и семейни проблеми. Практикуваме го като набелязваме общи цели, разработваме стъпки и прилагаме психологически инструменти за изработване на добри решения. Като вариант на подхода, напоследък все повече популярност придобива една нова за България услуга Програма за подпомагане на служители /ППС/. Постигаме страхотни резултати с нашите клиенти, докато непрекъснато преоткриваме колко по-полезно да разработваме решения, отколкото да анализираме и дискутираме проблеми. Докато го практикуваме:

  Правим това, което е полезно за хората, с които работим
  Развиваме техните умения, способности и заложби
  Откриваме начини и пътища за справяне с трудни моменти
  Стимулираме намирането на подходящи за тях решения
  Търсим ресурси, които помагат за постигане на стабилна промяна
  Опитваме отново и отново, докато постигнем набелязаните цели

Обадете ни се, когато искате по-бързо и да намерите подходящо решение за трудностите и проблемите, които срещате в ежедневието. Ако ви е трудно да отделите време, за да дойдете на място, може да ползвате онлайн вариант на услугата.


Коучинг насочен към решения

Според едно определение коучинг е подходящ начин "важни персони да бадат пренесени от там, където те се намират в момента, до мястото, на което искат да бъдат". Когато искате да развивате и надграждате умения, по-оптимално да използвате своите ресурси, по-леко да преодолявате лични и професионални трудности и постигате желаните от вас цели, използвайте коучинг, насочен към решения. Чрез работата в коучинг процес вие ще:

 • Изграждате умения за успешно справяне с нови предизвикателства
 • Развивате своята способност за взимане на добри решения
 • Подобрите ефективността си за влияние на други хора
 • Надграждате и усъвършенствате собствените способности
 • Стимулирате своето креативно мислене.
 • Изградите умения за ефективно дългосрочно учене и др.

Има и много други ползи при коучинг като: подобряване на взаимоотношенията с други, преодоляване на неприятни симптоми, повече ангажираност и мотивация за справяне в различни дейности. Работата може да се опише като процес, чрез който практикувате по-скоро "учене на подходящо място в подходящото време", отколкото "научаване на нещо, предизвикано от неприятни случайни събития".

Консултиране в една сесия

Ние се стремим да сме максимално полезни на нашите клиенти и да се съобразяваме с техните индивидуалните нужди. Избягваме търсенето на разнородни причини, обяснения и анализирането на минали ситуации. Предпочитаме да откриваме уменията, силните страни и способностите за справяне на хората, с които работим. Вярваме, че е по-добре до търсим възможни промени в бъдещето, отколкото да "ровим" из проблемите от миналото. Така по-добре работим заедно и по-бързо постигаме желаните от клиентите резултати.

Когато имате нужда от помощ или подкрепа, търсите добрите за вас решения и начини за постигане на цели, може по-успешно да го правим заедно. Ще сътворяваме подходящите малки стъпки, за да можете да изградите онзи така желан от вас баланс и по-добър живот.

Инфо за клиенти


 • Сесиите се провеждат след предварително договорен ден и час.
 • Таксата се заплаща по сметка до 24 ч. преди сесията.
 • Може да ползвате редуцирана такса при ползване на учебна сесия.
 • Тук можете да се свържете с нас, за да запазите час.