Във фокусирания към решения подход ние...

… се интересуваме най-вече от това какво клиентът иска и как ще го постигне. … не се интересуваме от това, което клиента иска да отхвърли и забрави.
… питаме хората за техните силни страни, възможности, умения и досегашни успехи. … избягваме да питаме хората за техните слаби страни, недостатъци и минали провали.
… вярваме, че хората се ръководят главно от желаното си, макар и несигурно бъдеще. … не вярваме, че хората са контролирани от ранното си детско травматично минало.
… говорим на собствения език на клиента. … не говорим на никакви професионални жаргони.
… задаваме въпроси с доказана многократно полезност. … не даваме отговори с доказана безполезност.
… се опитваме да открием кое е полезно според клиента. … не се опитваме да открием кое е вярно според нас.
… искаме клиентите ни да живеят по-добре след срещата си с нас. … не искаме да оставяме спомени и следи от себе си в техния живот.
… се надяваме да помогнем на всеки да стане по-щастлив със себе си и с близките си. … не се надяваме да прекроим нечия личност, семейна, или социална система.
… очакваме, че промените към по-добро са неизбежни и те се случват. … не очакваме съпротива, трансфер или отреагиране и те не се случват.
… уважаваме живота такъв, какъвто е и хората такива, каквито са. … не уважаваме теории за това какъв трябва да е живота и защо хората са такива.
… се фокусираме върху възможните решения на проблемите. … не се фокусираме върху възможните причини на проблемите.
… сме загрижени клиентите ни да правят предвиждания. … не ни е грижа клиентите ни получават ли прозрения.
… ценим хората които срещаме. … не ги оценяваме.
… сме специалисти по задаването на полезни въпроси. … не сме специалисти по даването на умни отговори.
… се опитваме да накараме хората да се засмеят или поне да се усмихнат при срещите си с нас. … не се опитваме да накараме хората да преживяват катарзис или някакви други драматични преживявания.
… сме съгласни, че всички ние понякога се нуждаем от помощ или терапия. … не сме съгласни, че който и да било се нуждае от безкрайни и доживотни терапии.
… се интересуваме дали всеки клиент намира работата ни полезна за себе си. … не се интересуваме дали друг професионалист намира работата ни дефектна за него.
… слушаме хората, когато ни говорят и чуваме това което те ни казват. … не слушаме и не чуваме концепции за това, което хората крият, когато говорят.
… обичаме да се виждаме с хората и да имаме човешки контакт с тях. … мразим да осъществяваме очен контакт с хората като се зверим в тях.
… се радваме на живи описания и истории за чудеса. … скучаем при обстойни обяснения и трагични истории.
… даваме домашни задачи. … не даваме съвети.
… търсим грешките си, когато се съмняваме и се опитваме да ги коригираме. … не търсим грешни модели у клиентите и не се опитваме да ги коригираме.
… се мъчим да открием какво друго може да е полезно. … не се мъчим да открием какво друго е сбъркано.
… приемаме чутото от клиентите в неговия смисъл. … не анализираме чутото, за да внесем нашия смисъл в него.
… чуваме само реалните гласове на клиентите. … не чуваме Фройдовия, нито други халюцинаторни гласове.
… получаваме много радост от работата си. … не получаваме много пари от нея.
… ще следваме фокусирания към решения път, въпреки че той не е много утъпкан. … няма да влезем в лабиринта от задънени улици, въпреки че това е масова практика.

Факти


  • Повече от 85% от клиентите ни заявяват, че са постигнали целите и са много доволни от свършената работа.
  • Около 90% споделят, че проведените разговори са били полезни и приятни за тях.
  • 68% от клиентите твърдят, че съвместната работа има отражение върху техния личен живот.
  • Някои клиенти се обаждат след известен период от време, за да се похвалят колко са добре.
  • Доста клиенти ни търсят отново, когато имат друг проблем за разрешаване.
  • Според изследванията, за постигане на договорените цели са необходими около средно 3 - 4 сесии.