ДЕТАЙЛИ, ДЕТАЙЛИ, ДЕТАЙЛИ*
Инсу Ким Берг**Има една френска поговорка, че "Бог е в детайлите", докато друга, германска, казва "Дяволът е в детайлите". Ние не се изненадваме от тези явно противоположни виждания, тъй като кога очаквате французин и германец да се разберат за нещо? Разбира се, моето виждане е, че и двамата са и прави, и грешат. В действителност "Бог и дявол са в детайлите", когато става сътворяване, намиране, разкриване на решения. Ние можем да кажем, че това са две страни на една монета, така е - и Бог, и дявол се крият в детайлите.

Аз често съм нападана ат много начинаещи терапевти, нежелаещи да питат за детайли, когато чуят помитащи генерализации от клиентите като "Никога повече няма да пия" или "Никога повече няма да крещя по децата" или "Чувствам се много зле. Никога повече няма да пляскам детето по главата". Когато чуете подобни обещания от клиентите, бих ви предложила да си давате кураж за това, че знаете какво вашите клиенти имат предвид. Добра идея е да проследявате твърденията чрез въпроси като: "Това е добра идея. И тъй разкажете ми как знаете, че можете да направите това?" или "Аз може би не го схванах правилно. Можете ли да ми обясните отново как ще започнете да правите това? Говорите за някои трудни за правене неща." Това обикновено установява тона и начина за питане на все по- и по-детайлизирани въпроси относно намеренията на клиента.

Това е особено важно, когато се срещате с недоброволни клиенти, принудително насочени за терапия, така че те да спрат социално неприемливо поведение като каране на кола след употреба на алкохол, кражби, лъжа, употреба на наркотици, опити за самоубийство или други вредни социални поведения към другите и към себе си.

За да знаем, че клиентът е защитен и също, че другите са защитени, особено важно е да получавате детайли за плановете за сигурност. Това означава детайли за какво, къде, кога, кой и как и по какъв начин предложените решения са описани, така че вие точно да визуализирате или да чуете диалога и разговорите, които ще изглеждат и звучат много различно.

Когато вие задавате един въпрос по 25 различни начина, получавате интересни отговори, клиентът доставя все по и по-детайлна информация относно това какво той/тя ще направи или другите ще направят за да осигурят сигурност. Аз съм убедена, че колкото повече клиентите говорят за решенията, толкова повече идеи те генерират и толкова повече убеждават сами себе си, че могат да ги изпълнят. Освен това, колкото по-дълго те говорят по темата, толкова повече това става тяхна собствена идея. Това е и което анализатори на разговори като Жанет Бевилес от университета във Виктория описват - как говоренето променя историята и значението.

Дори със скалиращите въпроси, които се явяват като нещо много конкретно, аз бих предложила да се насочите към детайли. Когато клиентът каже "Аз съм на 7 по отношение на това колко се надявам, че мога да контролирам пиенето" си и можете да последвате това с"Какво ви казва,че сте на 7?" или "Как ще разберете, че сте на 7?"

---
* Материалът е от книжката "За фокусираната към решения кратка терапия от извора" със статии на Стив де Шейзър, Инсу Ким Берг и Гейл Милър, Център за кратка фамилна терапия, Милуои, САЩ.

** Инсу Ким Берг е съавтор на метода Фокусирана към решения кратка терапия.

Обратно