ПОВТАРЯЩА СЕ ТЕМА*
Стив де Шейзър**


ГРЕШНИЯТ ВЪПРОС: В тренинги и семинари, както в други дискусионни форуми, един и същи въпрос се задава отново и отново в следната форма: Как вие или как фокусираната към решения кратка терапия третира "Х"? Значението на "Х" зависи от това какви специални интереси и знания притежава питащият или каква е "горещата тема" на месеца, или просто любопитство. Може да бъде така: Х=алкохолизъм, или Х=депресия или Х=домашно насилие. Какво точно значи Х няма значение, защото формата на въпроса го превръща в същия "грешен" въпрос и се опитва да даде отговор, който води до бъркотия или най-малко до все повече повишаващо се неразбиране.

Нека изясним това. Всички подобни думи като "алкохолизъм", "депресия", или "домашно насилие" са концепти. Така, моят (крайно) опростен отговор е: "Не знам. Никога не съм работил с концепти." Този отговор лесно може да се схване погрешно, по някакъв не много полезен начин и аз често бивам възприет като "неучтив" или дори като "труден". Явно, за задаващия въпроса, който силно вярва, че алкохолизмът е болест (концепцията за болест често е концепция в концепцията за алкохолизъм - което може би вече е теория) звучи сякаш аз пропускам какво наистина за него/нея е сериозен въпрос. Когато казвам подобни неща, аз се опитвам да го правя по един шеговит начин, но не винаги успявам. В края на краищата това не е нещо, с което е добре да се шегуваме: алкохолизмът е сериозен бизнес.

Това е загадката на същността. Това е една от точките, които маркират разликата между Фокусираната към решения кратка терапия и другите по-традиционни подходи. Аз ще попитам автора на въпроса за някой конкретен случай, който има предвид, за да можем да го използваме за илюстриране на нашия подход, тъй като е необходима разлика за всеки един случай и питащият да има това предвид, когато пита за "алкохолизъм". Когато всичко върви добре (което не е често), той или тя имат предвид някой определен случай, който по време на нашия разговор ние бихме могли да конструираме като не особено ужасен в концепцията за алкохолизма. Например, клиентът може да не е заинтересован да променя своите навици на пиене, но неговата жена може да иска това. (Много типична позиция, която клиентите заемат.) Но аз питам този, който ми задава въпроса какво той (клиентът) иска от терапията? Много често питащият не знае какво клиентът иска, макар че знае какво неговата жена иска или какво повелява Теорията на Алкохолизма - пълно и цялостно въздържание. Най-често това е, което самият клиент не иска (Отгатнете - какво иска? Най вероятно той иска да пие като всички нормални хора.) В тази точка Теорията и Фокусираната към решения кратка терапия са в конфликт и ефективната фокусирана към решения кратка терапия напуска Теорията. Ако направим това, тогава клиентът (съвсем правомерно) се съпротивлява на нашите усилия да му помогнем да направи промяна, която той не иска - факт, който е очевиден за задаващия въпроса, когато разговора стигне до тази точка. (Например, изследванията показват, че програмите за третиране на абстиненцията са успешни в 7% от времето , което означава че се провалят през останалите 93%.)

Оттук ние можем да почнем да умуваме относно това как този определен клиент може да отговори на въпроса "Чудо", затова ние можем да започнем да очертаваме по-скоро какво той би могъл да иска от терапията, отколкото какво не би искал. Разбира се, аз мога да правя предложения за това как си представям онова, което клиентът би могъл да отговори, основано на много други случаи. Ясно е, че този клиент иска да зарадва жена си. Иначе не би си позволил да бъде насилен да отиде при терапевт! И така, нашият разговор може да се фокусира върху това как питащият си представя начинът, по-който клиентът наистина ще узнае, че е зарадвал жена си. По-натам, ние можем да поговорим за последствията и при двамата от това, че той е зарадвал жена си. Интересно е, че докато говорим по тази тема (да зарадва жена си), клиентът няма да спомене нито за пиене, нито за непиене. Клиентът би разработил цял каталог от начини за това, как да зарадва жена си и тогава промяната на навиците в неговото пиене би могла да се осъществи от самият него. И така, промяната в навиците на неговото пиене ще е по-възможно и по-вероятно да се разглежда като начин той да зарадва жена си. По този начин питащият ме ще бъде изпратен обратно, за да зададе въпроса чудо на клиента и да работи за получаване на възможно по-полезни отговори. Нужно е той да открие какво иска неговият клиент.


---
* Материалът е от книжката "За фокусираната към решения кратка терапия от извора" със статии на Стив де Шейзър, Инсу Ким Берг и Гейл Милър.

** Стив де Шейзър е съавтор на Фокусирания към решения подход.

Обратно