Loading...
Фокусиран към решения подход
Факти
  • Повече от 95% от клиентите ни заявяват, че са постигнали своите цели и са много доволни от свършената работа.
  • Около 90% споделят, че проведените разговори са били полезни и приятни за тях.
  • Над 70% от клиентите твърдят, че съвместната работа има положително отражение върху техния личен живот.
  • Някои клиенти се обаждат след известен период от време, за да се похвалят колко са добре.
  • Доста клиенти ни търсят отново, когато имат друг проблем за разрешаване.
  • Според нашата статистика за постигане на договорените цели са необходими средно 2 - 3 сесии.