Loading...
Фокусиран към решения подход
Факти
  • Повече от 85% от клиентите ни заявяват, че са постигнали целите и са много доволни от свършената работа.
  • Около 90% споделят, че проведените разговори са били полезни и приятни за тях.
  • 68% от клиентите твърдят, че съвместната работа има отражение върху техния личен живот.
  • Някои клиенти се обаждат след известен период от време, за да се похвалят колко са добре.
  • Доста клиенти ни търсят отново, когато имат друг проблем за разрешаване.
  • Според изследванията, за постигане на договорените цели са необходими около средно 3 - 4 сесии.