Loading...
Фокусиран към решения подход
Факти
 • Повече от 95% от клиентите ни заявяват, че са постигнали своите цели и са много доволни от свършената работа.
 • Около 90% споделят, че проведените разговори са били полезни и приятни за тях.
 • Над 70% от клиентите твърдят, че съвместната работа има положително отражение върху техния личен живот.
 • Някои клиенти се обаждат след известен период от време, за да се похвалят колко добре се справят с преживаните трудности и проблеми.
 • За 58% от клиентите, с които работим, една сесия е достатъчна за откриване на решение.
 • Според нашата статистика за постигане на договорените цели са необходими средно 2 - 3 сесии.
 • Доста клиенти ни търсят отново, когато имат друг проблем за разрешаване.
Фокусиран към решения подход
Фокусираната към решения кратка терапия /ФРКТ/ може да се опише като един от най-широко използваните терапевтични подходи в света. Той представлява иновативен модел за работа с хора, базиран на много опит и научни изследвания. За разлика от традиционните форми на терапия, при които се отделя време за анализ на проблемите, патологията и събитията от миналото, ФРКТ се концентрира върху намирането на решения в настоящето, изследване на възможности за бъдещето и разработване на прагматични насоки за справяне с проблемите.

В края на 1970-те години Steve de Shazer, Insoo Kim Berg и техните колеги от BFTC, Milwaukee поставят началото на ФРКТ. И сякаш съвсем естествено във времето развитието на метода се разширява към извън клиничен контекст – в частни центрове, училищни структури, бизнес организации и др. Философията и идеите на ФРКТ са в основата и на много коучинг модели.

Професионалистите, практикуващи Фокусирана към решения кратка терапия са експерти във воденето на ефективни терапевтични разговори. Те се интересуват от ресурсите на клиентите, способностите им за справяне, начините на мотивиране, надеждата, постигане и поддържане на желаната поведенческа промяна, както и от ориентация към бъдещето предизвикващо положителни емоции. Те са изключителни майстори в:

 • Задаване на добри въпроси
 • Фокус върху това, което е полезно за клиентите
 • Развиване на техните умения, способности и заложби
 • Откриване на ефективни начини за справяне с трудни моменти
 • Стимулиране на намирането на подходящи решения
 • Прилагане на ресурси за сътворяване на стабилна промяна
 • По-бързо и устойчиво постигане на набелязаните цели
Ефективността на ФРКТ се дължи и на факта, че той е разработен индуктивно в практиката чрез непрекъснато изследване на терапевтични сесии и разговори за постигане целите на терапията. Изследователите са открили, че ефикасността, практичността и оптимистичният характер на подхода се пренасят добре в различни култури и контекст. ФРКТ позволява на клиентите да запазят ежедневната си рутина, нормалното си професионално функциониране, семейните си отношения и личното си достойнство, докато решават проблемите с психичното си здраве.