Loading...
За нас
ПИК Център - дом на фокусирания към решения подход
За нас
Предоставяме психологично консултиране, коучинг, терапия, обучения и подкрепа. Помагаме ви да се справяте с трудни моменти, да изграждате по-добри взаимоотношения, да постигате позитивни промени и емоционален комфорт. Подкрепяме развиването на нови умения и ресурси. Използваме специализиран иновативен метод, който следва конструктивистка философия и системен подход. Той е известен като Фокусиран към решения подход.