Loading...
ПИК Център - дом на фокусирания към решения метод
ПИК Център - дом на фокусирания към решения метод
За нас

Ние предоставяме психологично консултиране, коучинг, терапия, обучения и подкрепа. Помагаме на нашите клиенти да се справят с трудни моменти, да изграждат по-добри взаимоотношения, да постигат позитивни промени и емоционален комфорт. Подкрепяме развиването на нови умения и ресурси. Използваме специализиран иновативен метод, който следва постмодерни идеи, конструктивистка философия и системен подход.

Той е известен като Фокусиран към решения подход.

Нашите усилия са насочени към подобряване на Психичното здраве и превенцията на психични проблеми, но когато се налага - помагаме в стресови и травмиращи ситуации.

А наша основна цел е да сме полезни на нашите клиенти.

Изследванията показват, че над 96% от хората, с които работим, са доволни от нашите услуги, а над 97% биха ни препоръчали на свои близки, колеги и приятели. При всеки четири от пет човека нашата работа е предотвратила търсенето на друга по-дългосрочна терапия.