Loading...
Услуги
"Разговорът за проблеми създава проблеми, разговорът за решения създава решения"
Steve de Shazer
Консултиране в една сесия
Консултиране в една сесия
Ние се стремим да сме максимално полезни на нашите клиенти и се съобразяваме с техните индивидуалните нужди. Избягваме търсенето на разнородни причини, обяснения и анализирането на минали ситуации. Предпочитаме да откриваме уменията, силните страни и способностите за справяне на хората, с които работим. Вярваме, че е по-добре до търсим възможни промени в бъдещето, отколкото да "ровим" из проблемите от миналото. Така по-добре работим заедно и по-бързо постигаме желаните от клиентите резултати.

Когато имате нужда от помощ или подкрепа, търсите добрите за вас решения и начини за постигане на цели, може по-успешно да го правим заедно. Ще сътворяваме подходящите малки стъпки, за да можете да изградите онзи така желан от вас баланс и по-добър живот.
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусираният към решения метод представлява нетрадиционен подход при работа с хора. Съществуват редица изследвания и примери, които потвърждават неговата ефективност. Намира широко приложение при преодоляването на различни лични, служебни и семейни проблеми. Практикуваме го като набелязваме цели, разработваме стъпки и прилагаме психологически инструменти за изработване на добри решения. Постигаме страхотни резултати с нашите клиенти, докато непрекъснато преоткриваме колко по-полезно да разработваме решения, отколкото да анализираме и дискутираме проблеми. Докато го практикуваме:
 • Правим това, което е полезно за хората, с които работим
 • Развиваме техните умения, способности и заложби
 • Откриваме начини и пътища за справяне с трудни моменти
 • Стимулираме намирането на подходящи за тях решения
 • Търсим ресурси, които помагат за постигане на стабилна промяна
 • Опитваме отново и отново, докато постигнем набелязаните цели
Обадете ни се, когато искате по-бързо и да намерите подходящо решение за трудностите и проблемите, появяващи се в ежедневието. Ако ви е трудно да отделите време, за да дойдете на място, може да ползвате онлайн вариант на услугата.
Коучинг насочен към решения
Коучинг насочен към решения
Според едно определение коучинг е подходящ начин "важни персони да бадат пренесени от там, където те се намират в момента, до мястото, на което искат да бъдат". Когато искате да развивате и надграждате умения, по-оптимално да използвате своите ресурси, по-леко да преодолявате лични и професионални трудности и постигате желаните от вас цели, използвайте коучинг, насочен към решения. Чрез работата в коучинг процес вие ще:
 • Изграждате умения за успешно справяне с нови предизвикателства
 • Развивате своята способност за взимане на добри решения
 • Подобрите ефективността си за влияние на други хора
 • Надграждате и усъвършенствате собствените способности
 • Стимулирате своето креативно мислене.
 • Изградите умения за ефективно дългосрочно учене и др.
Има и много други ползи при коучинг като: подобряване на взаимоотношенията с други, преодоляване на неприятни симптоми, повече ангажираност и мотивация за справяне в различни дейности. Работата може да се опише като процес, чрез който практикувате по-скоро "учене на подходящо място в подходящото време", отколкото "научаване на нещо, предизвикано от неприятни случайни събития".
Психотерапия
Психотерапия
Идеята за "психотерапия" обединява множество различни, понякога противоречиви методи за работа с хора и школи. Подобно (понякога механично) обединение на различни психотерапевтични школи от терапевти, често обърква клиентите. В подобни случаи те не винаги успяват да постигнат своите цели. Затова е важно всеки, който търси психологична помощ да бъде достатъчно внимателен в своя избор на терапевт. Понякога още при първата среща личи, че избраният терапевт няма да свърши работа. Затова е добре да познавате знаците, които подсказват, че един терапевт или консултант не е добър професионалист.

Фокусираната към решения кратка терапия е нещо различно, иновативно и нейното приложение води до ефективност, когато се практикува отделно от други подходи. За да постигаме това, ние следваме едно правило: провеждаме толкова срещи, колкото е необходимо и нито една повече. И често наистина успяваме да намерим решение още в първата сесия.