Loading...
Поверителност на личните данни
Политика за защита на личните данни

Интернет сайт с адрес: https://www.pikcenter.eu/ се притежава и управлява от „ПИК ЦЕНТЪР“ ООД.

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни, както и за Вашите права. „ПИК ЦЕНТЪР“ ООД запазва правото си да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

 Преди да използвате нашия уебсайт и да ни предоставите личните си данни, молим, прочетете нашата Политика за защита на личните данни внимателно. Молим, обърнете внимание, че използвайки нашия уебсайт и/или предоставяйки личните си данни, Bие автоматично се съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни.

„ПИК ЦЕНТЪР“ ООД не обработва лични данни на лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. В случай, че сте лице на възраст под 18 години, моля да не ползвате този сайт.

Правна рамка

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена въз основа на действащото българско и европейско законодателство и по-конкретно въз основа на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“).

„ПИК ЦЕНТЪР“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламента. Ние използваме лични данни, само доколкото това е необходимо за предоставяне на нашите услуги, за подбор на кадри или за осигуряване функционирането на нашия уебсайт, при стриктно спазване на ЗЗЛД и на Регламента.

Предоставянето на Вашите лични данни се извършва на доброволни начала. Видът на събираните от нас лични данни зависи от конкретната цел, за която се събират данните. Обработването и използването на Вашите данни от нас и от нашите служители се извършва, след като сме получили доброволното Ви съгласие и за целите на услугите, които предоставяме, а в изключителни случаи и ако обработването е с цел спазването на наши законови задължения, предвидени в действащата нормативна уредба. Ние си запазваме правото да използваме Вашите анонимизирани лични данни за статистически цели.

За да използвате сайта https://www.pikcenter.eu/, не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт на сайта. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например име, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

При обработката на Вашите запитвания и когато използвате услугите на нашият сайт, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за случая данни. Предоставените от Вас данни се използват за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти, като събраната информация се обработва от нас единствено с цел предоставяне на избрани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас.

Ние предприемаме всички необходими мерки от правно-технически и организационен характер, за да гарантираме пълната сигурност и защита на личните Ви данни срещу неоторизиран, незаконен или случаен достъп, загуба, използване или манипулиране.

Същевременно ние спазваме законовите срокове за съхранение и унищожаване на предоставените от Вас лични данни. Политиката на нашата дружество е да съхранява информация, представляваща лични данни, само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които ги обработваме, като спазваме стриктно законовите ни задължения. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които те са събрани.

Вашите права във връзка с обработката на Вашите лични данни

Съгласно закона имате право на достъп до Вашите лични данни, обработвани от нас, по всяко време, до информация за прехвърляне на данни, както и право да искате корекция, допълване или изтриване на личните Ви данни. Можете също така да поискате ограничение за обработката на Вашите данни по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработка, да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни, както и да предприемете съдебни действия, ако считате, че е налице законово нарушение относно личните Ви данни.

Като субект на данни имате право да получавате информация за правното основание на тяхното използване. Вие също имате право да поискате да се придържаме към законоустановения срок за тяхното запазване или да получите информация за критериите за определяне на срока на съхранение. Можете да получите повече информация от нас на следния адрес:

1606 София, бул. Македония 16
Имейл:  pik@pikcenter.eu
Тел. + 359 877 951555

По Ваше искане ние ще Bи предоставим цялата необходима информация, за което сме задължени съгласно националното и европейско законодателство.

На горния адрес можете да поискате изтриване на Вашите лични данни, да възразите срещу тяхното използване и да упражнявате други права в това отношение. Ако упражняването на Вашите права е в съответствие със законовите изисквания, ние ще Bи подкрепим напълно при упражняването им.

Ако стигнете до заключението, че използването и/или обработката на Вашите данни нарушава законовите разпоредби за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Същото важи и за всички случаи, в които сте убедени, че има законови нарушения във връзка с Вашите лични данни.

Данните за контакт на Комисията за защита на личните данни са, както следва:
Комисия за защита на личните данни на Република България
бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
1592 София, България
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
Телефон: + 359 2 91 53 555

Правила за бисквитки, връзки към други сайтове

Уебсайтът на „ПИК ЦЕНТЪР“ ООД използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър и в хардуера на мобилни устройства.

Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и да анализираме достъпа до нашия уебсайт. В допълнение към технически необходими бисквитки, които са от съществено значение за използването на уебсайта и неговите функции, ние използваме бисквитки от услугата Google Analytics за статистически цели. Тези статистически бисквитки ни помагат да разберем как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт, като събират и докладват информация анонимно. Ако продължите да използвате този уебсайт c Ваше съгласие, Вие приемате използването на статистически бисквитки.

Моля, имайте предвид също така, че бисквитки могат да се зареждат на Вашия хардуер чрез браузъра, който използвате. Съветваме Ви да проверите настройките на браузъра си, за да разберете дали и кои бисквитки се запазват. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите съответно браузъра си. Искаме обаче да отбележим, че в този случай вероятно няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Нашият уебсайт използва Google Maps, услуга от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана само „Google“). Използваме Google Maps, за да Ви покажем къде се намира нашият офис. Когато използвате Google Maps, бисквитките се съхраняват (постоянно) на Вашето устройство, което означава, че информацията за използването на този сайт (например вашият IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Използването на Google Maps и данните, предавани от Google, се осъществява в съответствие с правилата на Google за защита на данните. Можете да научите повече на https://policies.google.com/privacy. Ние нямаме влияние или контрол върху начина, по който Google използва и обработва Вашите данни и не поемаме никаква отговорност за това.

Уебсайтът на нашата дружество може да съдържа връзки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание или за Вашите лични данни, които се събират и обработват от тях.

Съветваме Ви да бъдете максимално внимателни към съдържанието и условията за използване на свързаните уебсайтове.

 Промени в Политиката за защита на личните данни

Запазваме си правото да променяме и допълваме тази Политика за защита на личните данни. Всички промени и допълнения на тази Политика влизат в сила след публикуването им на нашия уебсайт.

Тази Политика за защита на личните данни влиза в сила на 25.05.2018 г.