Loading...
Програма за подпомагане на служители
Решения за емоционално благоденствие
 Страница за клиенти на ПИК Център: Влезте тук
Какво е ППС?
Какво е ППС?
ПИК център предоставя услуги по Програма за подпомагане на служители (ППС) в България /от англ. EAP - Employee Assistance Program/. Чрез тази програма ние се грижим за наши клиенти, които са български и чуждестранни фирми. Освен това, сме доставчик на ППС за България в сътрудничество с някои от световните лидери в областта. Програмата за подпомагане на служители е изцяло конфиденциална услуга, създадена в полза на служителите, осигурена от работодателя и работеща за благото на цялата организация. Служителите на компании, които ползват ППС имат безплатен достъп до психологическо консултиране, емоционална подкрепа, услуги насочени към намиране на решения за емоционално благополучие, коучинг, мениджърско консултиране, насоки и информация от правни и финансови експерти и др. специализирани услуги и помощ.
Цели на ППС
Цели на ППС
Програмата за подпомагане на служители е корпоративна услуга. Тя има за цел да подкрепи служителите на дадена организация, в моментите когато те се сблъскват с емоционални предизвикателства и проблеми, напр. преживяват лични или семейни трудности, служебни проблеми или се нуждаят от персонално развитие. Като ползват възможностите на програмата те по-успешно поддържат своето емоционално здраве, психичен комфорт и баланс в живота. Успяват пълноценно да се фокусират върху важните неща - на работа и в къщи.

Организациите се нуждаят от здрави и продуктивни хора. Когато служителите са обгрижвани, тяхното здраве, производителност, морал и мотивация се подобряват, което води до увеличаване на производителността и по-добри резултати за компанията. Програмата за подпомагане на служители осигурява услуги, които подкрепят служителите и мениджърите да посрещат ежедневните предизвикателства, да преодоляват трудните моменти и да останат здрави, мотивирани, продуктивни и по-ефективни за организацията. Чрез ППС животът може да протича по-приятно и пълноценно в моменти на стрес, напрегнато ежедневие и силен дискомфорт. Експертите към Програмата за подпомагане на служители предоставят бърза и ефикасна помощ за изграждане на психична устойчивост, емоционална и мисловна интелигентност, лоялност, мотивация и комфорт.
Характеристики на ППС
Характеристики на ППС
Програмата за подпомагане на служители е:
 • Конфиденциална
 • Безплатна за служителите и техните семейства
 • Навременна
 • Доброволна
 • Достъпна
 • Предназначена за организации, които проявяват социална отговорност като се грижат за психичното здраве на своите служители чрез абонамент за услугата.
Услуги, които ППС предлага
Услуги, които ППС предлага
Програмата за подпомагане на служители предлага:
 • Психологическо консултиране и емоционална подкрепа по телефон
 • Психологическо консултиране, терапевтична помощ и емоционална подкрепа лице в лице
 • Психологическо консултиране, терапевтична помощ и емоционална подкрепа онлайн (видео сесии)
 • Правна и финансова информация по телефон – консултации от правни и финансови експерти във връзка с различни житейски ситуации с цел подобряване качеството на живот (Life Management)
 • Мениджърско консултиране
 • Коучинг за мениджъри и ръководители
 • Коучинг за по-добро професионално представяне
 • Решения за емоционално благополучие
 • Анти-стрес програми и грижа за личното равновесие
 • Помощ за постигане на баланс "работа - личен живот"
 • Помощ при трудни и кризисни ситуации
 • Насочен към решения и ресурси коучинг
 • Практически обучения/ уебинари на теми свързани с менталното здраве
 • Информация и насочване към специалисти
Възвръщаемост на инвестициите на работодателя (ROI)
Има много изследвания, които доказват, че ППС е добра инвестиция за работодателя.

В организациите, които имат EAP:
 • намаляват отсъствията от работа
 • понижават се нивата на презентизма с повече от 50%
 • отбелязва се значително намаляване на стреса на работното място
 • увеличава се ангажираността на служителите
 • повишава се общата удовлетвореност от живота на служителите, което е пряк показател за благополучие.

Последните проучвания измерват един нов показател: „загубено продуктивно време“ (ЗПВ). Това е показател за индексиране на двойното въздействие на отсъствията от работа и презентизма върху нивото на общата производителност на труда на служителите. ЗПВ се измерва в брой часове на месец.

Разликата в часовете на загубеното продуктивно време преди и след въвеждането на Програмите за подпомагане на служители в организацията е ключов елемент във финансовия анализ на възвръщаемостта на инвестициите. Това е валидно за компании от всякакъв размер. За 2020 г. проучване установява, че възвръщаемостта на инвестициите в EAP варира от 3 към 1 за малки компании, до 5 към 1 за средни компании и 9 към 1 за големи компании.

Само спестените разходи от отсъствия от работа са достатъчни, за да се изплати инвестицията в ЕАР, но по-голямата част от спестяванията идват от това, че служителите са в състояние да се върнат към почти нормални нива на производителност на работното място след консултирането.

Източник: Workplace Outcome Suite Annual Report 2020 by Morneau Shepell