Loading...
Обучения
Практическите обучения и уебинарите, които провеждаме, прилагат идеите и философията на Фокусирания към решения подход. Всяка една обучителна програма представлява уникална разработка, която залага на качеството и има практическа насоченост. Това, което отличава нашите обучения е, че те се водят от активно консултиращи психолози, които са краткосрочни терапевти. Те споделят професионален опит и дават насоки и идеи, които могат да бъдат приложени от всеки участник в ежедневието.    
 
ПИК Център провежда два типа обучения – за нашите корпоративни клиенти и за колеги психолози.
 
Обученията, които правим за организациите, които ползват нашата Програма за подпомагане на служители (EAP) са кратки, но съдържателни, с извлечена есенция по дадената тема и много техники за справяне. Списъкът ни с теми надхвърля 50. Правим и специални разработки по зададена от клиента тема, на база конкретни нужди на дадената компания.
Обучения
Обучения за професионалисти
Обучения за професионалисти
В професионалните обучения насочени към психолози и други специалисти в областта на психичното здраве, ние прилагаме разнообразни методи и техники за развиване на практическите способности и умения на участниците. Използваме иновативни технологии за стимулиране на индивидуалните ресурси и груповите процеси. В нашите обучения участниците успяват по-пълноценно да разгърнат своя творчески потенциал, "зареждат се" за дълъг период от време и са по-мотивирани активно да прилагат наученото.