Loading...
Обучения
Практическите обучения и тренинг програми, които провеждаме, обединяват идеите и философията на Фокусирания към решения подход. Всяка една обучителна програма представлява уникална разработка, която залага на качеството и е съобразена с уникалните нужди на участниците. Както и при други дейности на ПИК център, така и в обучителния процес, ние прилагаме разнообразни методи и техники за развиване на практическите способности и умения на участниците. Използваме иновативни технологии за стимулиране на индивидуалните ресурси и груповите процеси. В нашите обучения участниците успяват по-пълноценно да разгърнат своя творчески потенциал, "зареждат се" за дълъг период от време и са по-мотивирани активно да прилагат наученото. С някои от темите на обученията, които провеждаме в ПИК център можете да се запознаете по-долу:
 • НАСОЧЕНО КЪМ РЕШЕНИЯ ПЕРСОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 • ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАМЕ СВОИТЕ ИДЕИ
 • ФОКУС КЪМ РЕШЕНИЯ: КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ
 • ИНДИВИДУАЛНО ВЪПРОСИРАНЕ
 • ЕКИПЕН РЕТИЙМИНГ ПРОЦЕС
 • ЛИДЕРЪТ - ДОМАКИН: КЪМ НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 • СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС
 • ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ ЗА МОТИВИРАНЕ И САМО-МОТИВИРАНЕ
 • ИДЕИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ОБУЧЕНИЯ
 • ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОПОМОЩ
 • ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ
Обучения
Супервизия
ПИК Център предлага професионална супервизия и консултация за специалисти от областта на помагаците професии. Този вид работа е важно условие за развитие на адекватни професионални умения. Супервизионните сесии могат да се осъществяват на място - в офиса на ПИК център, както и онлайн. Професионалната супервизия и консултация се провеждат след предварително договаряне на ден и час.