Loading...
За ПИК център
Психологични изследвания и консултиране
В ПИК център (ПИК – Психологични Изследвания и Консултиране) предоставяме грижа за психичното здраве, коучинг, терапия, подкрепа, обучения и други психологични дейности. Помагаме за справяне в трудни моменти, изграждане на по-добри взаимоотношения и постигане на позитивни промени и емоционален комфорт. Подкрепяме развиването на нови умения и ресурси. Прилагаме специализиран иновативен метод за работа с хора, известен като Фокус към решения.

Чрез Фокусирания към решения подход много по-бързо постигаме набелязаните цели и резултати. Основно правило във фокусираната към решения работа е да имаме "толкова срещи, колкото е необходимо и нито една повече". Понякога един разговор е достатъчен за намиране на добро решение. Прилагаме идеи, извлечени от практиката и доказали своята ефективност във времето.

Нашият опит показва, че Фокусирания към решения подход намира широко приложение. Използваме го не само при лични и семейни проблеми. Постигаме положителни резултати и в работен контекст: при мотивиране на служители, коучинг на мениджъри, преодоляване на стресови ситуации, подобряване на екипната дейност и др. Когато прилагаме Фокус към решения, нашите клиенти се зареждат с енергия и оптимизъм и се справят се по-леко с предизвикателствата в техния живот.
Услуги
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусирана към решения кратка терапия
Фокусираният към решения метод е иновативен подход при работа с хора.
Консултиране в една сесия
Консултиране в една сесия
Ние се стремим да сме максимално полезни на нашите клиенти и да се съобразяваме с техните индивидуалните нужди.
Коучинг насочен към решения
Коучинг насочен към решения
Според едно определение коучинг е подходящ начин "важни персони да бадат пренесени от там, където те се намират в момента, до мястото, на което искат да бъдат".
Психично здраве
Психично здраве
Индивидуални програми
Програма за подпомагане на служители
Програма за подпомагане на служители
ПИК център предоставя услуги по Програма за подпомагане на служители на български и чуждестранни фирми с клонове в България. Ние сме партньор за България на няколко от най-големите международни организации специализирани в предоставянето на решения за емоционално благополучие и подкрепа в областта на психичното здраве на служителите на корпоративните ни клиенти.
Обучения
Практическите обучения и уебинарите, които провеждаме, прилагат идеите и философията на Фокусирания към решения подход. Всяка една обучителна програма представлява уникална разработка, която залага на качеството и има практическа насоченост.

ПИК Център провежда два типа обучения – за нашите корпоративни клиенти и за колеги психолози.
Обучения
Новини и събития