Loading...
За ПИК център
Психологични изследвания и консултиране
В ПИК център (ПИК – Психологични Изследвания и Консултиране) предоставяме грижа за психичното здраве, коучинг, терапия, подкрепа, обучения и други психологични дейности. Помагаме за справяне в трудни моменти, изграждане на по-добри взаимоотношения и постигане на позитивни промени и емоционален комфорт. Подкрепяме развиването на нови умения и ресурси. Прилагаме специализиран иновативен метод за работа с хора, известен като Фокус към решения.

Чрез Фокусирания към решения подход много по-бързо постигаме набелязаните цели и резултати. Основно правило във фокусираната към решения работа е да имаме "толкова срещи, колкото е необходимо и нито една повече". Понякога един разговор е достатъчен за намиране на добро решение. Прилагаме идеи, извлечени от практиката и доказали своята ефективност във времето.

Нашият опит показва, че Фокусирания към решения подход намира широко приложение. Използваме го не само при лични и семейни проблеми. Постигаме положителни резултати и в работен контекст: при мотивиране на служители, коучинг на мениджъри, преодоляване на стресови ситуации, подобряване на екипната дейност и др. Когато прилагаме Фокус към решения, нашите клиенти се зареждат с енергия и оптимизъм и се справят се по-леко с предизвикателствата в техния живот.
Програма за подпомагане на служители
Какво е ППС?
Какво е ППС?
ПИК център предоставя услуги по Програма за подпомагане на служители (ППС) в България /от англ. EAP - Employee Assistance Program/.
Цели на ППС
Цели на ППС
ППС има за цел да подкрепи служителите на дадена организация, в моментите когато те се сблъскват с емоционални предизвикателства и проблеми
Характеристики на ППС
Характеристики на ППС
Услуги, които ППС предлага
Услуги, които ППС предлага
Услуги
Услуги
Ние, от ПИК Център предлагаме разнообразни психологични, психотерапевтични и други консултантски услуги в областта на психичното здраве, баланса работа - личен живот и постигане на благополучие в ежедневието. Цялостната ни дейност е в духа на фокуса към ресурси и решения. Докато използваме тази философия, получаваме много добри резултати в съвместната работа с клиенти и те бързо постигат своите цели. 
Обучения
Практическите обучения и уебинарите, които провеждаме, прилагат идеите и философията на Фокусирания към решения подход. Всяка една обучителна програма представлява уникална разработка, която залага на качеството и има практическа насоченост.

ПИК Център провежда два типа обучения – за нашите корпоративни клиенти и за колеги психолози.
Обучения
Новини и събития